handboek-overzicht (handboek in andere talen)

Handleiding voor de software "Teachmaster"


Inleiding


Beknopte handleiding


Features


Editor

Leerprogramma

Konverter

Quiz


Globale en lokale voorinstellingen


Tools

(bevat overzicht, tekentabel, Quick-Editor, Quiz etc.)

De verschillende leermethodes


Online-woorden


Toetsenbordcodes


Bestandsformaten


FAQ (Frequently asked questions)


De geschiedenis van Teachmaster


De psychologie van het leren van woorden


Screenshots


Import & Export


Tabel van alle tekensetshandboek-overzicht (handboek in andere talen)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki