Lista dostepnych podręczników

Podręcznik użytkownika programu "Teachmaster"


Wprowadzenie


Instrukcja skrócona


Funkcje programu


Edytor

Nauka słówek

Konwersja plików

QuizEdytor


Program do nauki słówek


Konwerter plików


Ustawienia globalne i lokalne


Narzędzia dodatkowe

(Podgląd, Tablica Znaków, Quick-Editor itd.)

Różne metody nauki


Słówka Online


Skróty klawiaturowe


Formaty plików


FAQ - najczęściej zadawane pytania


Historia programu Teachmaster


Psychologia nauki słówek


Zrzuty ekranowe


Import & eksport


Strony kodowe


Keymaster - praktyczne narzędzie dodatkoweTłumaczenie polskie:

Marcin Perliński


Lista dostepnych podręczników
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki